Tübitak 2237-A

Başvuru Koşulları

ETKİNLİĞE KABUL EDİLECEK KATILIMCILARDA ARANACAK KOŞULLAR ve KATILIMCILARIN SEÇİMİ

1

TC Vatandaşı Olmak

2

Sağlık Bilimleri alanında lisans öğrencisi olmak

3

Daha önce bu program kapsamında (TÜBİTAK 2237A) desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmamış olmak. Daha önce bu program kapsamında (TUBİTAK 2237A) desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmış olanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

4

Kurs için belirlenen kontenjan 40 kişi olup (20 tanesi il dışı katılım içindir) etkinliğe kabul edilecek öğrencilerin seçiminde başvuru sıraları esas alınacaktır.

5

Belirlenen kontenjandan daha fazla müracaat olması durumunda etkinliğe kabul edilecek öğrencilerin seçiminde başarı durumları esas alınacaktır.

6

Başarı sıralamaları aynı olan (transkript notları) adayların seçiminde ise etkinliğe başvuru sıralamaları (başvuru tarihleri) dikkate alınacaktır.